آزمون زبان FCE چیست؟

این مدرک توانایی شما را برای استفاده از زبان انگلیسی به منظور زندگی و کار به طور مستقل در یک کشور انگلیسی زبان را نشان می‌دهد (B2 = Upper-Intermediate). همچنین کسانی که این مدرک را دریافت می‌نمایند توانایی شرکت در دوره‌های آموزشی که به زبان انگلیسی می‌باشد را دارا هستند.

فرمت آزمون زبان FCE به هر دو صورتی کاغذی و کامپیوتری موجود می‌باشد که در ایران فرمت کاغذی آن در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان مورد نیاز برای کل آزمون در حدود ۲۱۰ دقیقه است و مدرک آن تا پایان عمر معتبر می‌باشد.

نتایج:

برای شفاف سازی بهتر از توانایی‌های شما به هر چهار مهارت شما شامل گوش دادن (Listening)، خواندن (Reading)، بکارگیری زبان انگلیسی (Use of English)، نگارش (Writing) و صحبت کردن (Speaking) به طور جداگانه نمره داده می‌شود. نمره کلی شما نیز با مقیاس CEFR هم اعلام می‌شود که بیانگر توانایی کلی شما می‌باشد.

نمرات شما حداکثر تا ۶ هفته پس از آزمون اعلام خواهد شد و سریعترین راه برای دسترسی به نمرات از طریق وب سایت رسمی دانشگاه کمبریج می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که شما در آزمون زبان FCE نمره ۱۲۲ تا ۱۳۹ را کسب نمایید به شما مدرک FCE تعلق نخواهد گرفت.

ساختار آزمون زبان FCE به شکل زیر می‌باشد:

بهترین آموزشگاه زبان تهران

ساختار آزمون زبان FCE به شکل زیر می‌باشد:

آزمون FCE

ساختار آزمون FCE به شکل زیر می‌باشد:

بهترین آموزشگاه زبان تهران