آزمون FCE

آموزشگاه زبان ela

آزمون زبان FCE چیست؟

این مدرک توانایی شما را برای استفاده از زبان انگلیسی به منظور زندگی و کار به طور مستقل در یک کشور انگلیسی زبان را نشان می‌دهد (B2 = Upper-Intermediate). همچنین کسانی که این مدرک را دریافت می‌نمایند توانایی شرکت در دوره‌های آموزشی که به زبان انگلیسی می‌باشد را دارا هستند.

فرمت آزمون زبان FCE به هر دو صورتی کاغذی و کامپیوتری موجود می‌باشد که در ایران فرمت کاغذی آن در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان مورد نیاز برای کل آزمون در حدود ۲۱۰ دقیقه است و مدرک آن تا پایان عمر معتبر می‌باشد.

نتایج:

برای شفاف سازی بهتر از توانایی‌های شما به هر چهار مهارت شما شامل گوش دادن (Listening)، خواندن (Reading)، بکارگیری زبان انگلیسی (Use of English)، نگارش (Writing) و صحبت کردن (Speaking) به طور جداگانه نمره داده می‌شود. نمره کلی شما نیز با مقیاس CEFR هم اعلام می‌شود که بیانگر توانایی کلی شما می‌باشد.

نمرات شما حداکثر تا ۶ هفته پس از آزمون اعلام خواهد شد و سریعترین راه برای دسترسی به نمرات از طریق وب سایت رسمی دانشگاه کمبریج می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که شما در آزمون زبان FCE نمره ۱۲۲ تا ۱۳۹ را کسب نمایید به شما مدرک FCE تعلق نخواهد گرفت.

ساختار آزمون FCE به شکل زیر می‌باشد:

قسمت آزمون محتوا
خواندن و به کار گیری زبان انگلیسی
Reading&Use of English-75minute
7بخش - 52 سوال
نگارش(Writing) - 80minute 2 بخش
گوش دادن(Listening) - 40minute 4 بخش - 30 سوال
صحبت کردن(Speaking)
14 دقیقه برای 2 داوطلب
4 بخش

ساختار آزمون زبان FCE به شکل زیر می‌باشد:

نمره شما در آزمون درجه مقیاس CEFR
180-190 درجه A C1
173-179 درجه B B2
160-172 درجه C B2
140-159 سطح متوسط B1