دوره زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ela

آموزش زبان فرانسه در آکادمی ela متکی بر کتاب های Mobile می باشد.متد Mobile با تمرکز بر هر 4 مهارت،برای افرادی که هدفشان یادگیری این زبان در کنار آمادگی برای شرکت در آزمون DELF می باشد توصیه می شود.آزمون DELF مدرک بین المللی زبان فرانسه تا پایان سطح A2 است که در تمامی کشورها معتبر محسوب می شود.پس از پایان سطح A2 زبان آموزان سطوح بالاتر را با متد Edito ادامه می دهند.کتابهای Edito نیز بر روی هر 4 مهارت اصلی تمرکز می کنند و با گذراندن این دوره شما آمادگی لازم برای شرکت در سایر آزمون های زبان فرانسه مانند DALF/TEF/TCF را خواهید داشت.

ترم کتاب
A1-4 A1-3 A1-2 A1-1 Mobile A1
A2-4 A2-3 A2-2 A2-1 Mobile A2
B1-4 B1-3 B1-2 B1-1 Edito B1
B2-4 B2-3 B2-2 B2-1 Edito B2
C1-4 C1-3 C1-2 C1-1 Edito C1