آزمون KET چیست؟

آزمون KET بیانگر توانایی شما در استفاده از زبان انگلیسی در شرایط ساده می‌باشد. سطح این آزمون در مقیاس CEFR معادل A2=Pre-Intermediate است.

فرمت آزمون KET به هر دو صورتی کاغذی و کامپیوتری موجود می‌باشد که در ایران فرمت کاغذی آن در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. زمان مورد نیاز برای کل آزمون در حدود ۱۲۰ دقیقه است و مدرک آن تا پایان عمر معتبر می‌باشد.

نتایج:

برای شفاف سازی بهتر از توانایی‌های شما به هر چهار مهارت شما شامل گوش دادن (Listening)، خواندن (Reading)، نگارش (Writing) و صحبت کردن (Speaking) به طور جداگانه نمره داده می‌شود.

نمره کلی شما نیز با مقیاس CEFR هم اعلام می‌شود که بیانگر توانایی کلی شما می‌باشد. نمرات شما حداکثر تا ۶ هفته پس از آزمون اعلام خواهد شد و سریع‌ترین راه برای دسترسی به نمرات از طریق وب سایت رسمی دانشگاه کمبریج می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که شما در این آزمون نمره ۱۰۰ تا ۱۱۹ را کسب نمایید به شما مدرک KET تعلق نخواهد گرفت.

 

ساختار آزمون KET به شکل زیر می‌باشد:

آزمون KET

نمره های دریافتی شما در آزمون KET به شرح زیر خواهد بود:

نمره در مقیاس CEFR

نمودار نمره شما در مقیاس CEFR:

بهترین آموزشگاه زبان تهران