آزمون PET چیست؟

آزمون PET یکی از آزمون‌های پرطرفدار از سری آزمون‌های دانشگاه کمبریج است که بیانگر تسلط شما در استفاده روزمره از زبان انگلیسی تا سطح متوسط (B1=Intermediate) می‌باشد.

فرمت آزمون به هر دو صورتی کاغذی و کامپیوتری موجود می‌باشد که در ایران فرمت کاغذی آن در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. زمان مورد نیاز برای کل آزمون در حدود ۱۴۰ دقیقه است و مدرک آن تا پایان عمر معتبر می‌باشد.

آکادمی زبان ELA برای سیستم آموزشی خود با تنها نمایندگی دانشگاه Oxford در ایران همکاری می‌کند و آخرین متد آموزشی دانشگاه Oxford را که کتابهای AMERICAN ENGLISH FILE است را به صورت Original در اختیار زبان آموزان بهترین آموزشگاه زبان در تهران قرار داده است.

نتایج:

برای شفاف سازی بهتر از توانایی‌های شما به هر چهار مهارت شما شامل گوش دادن (Listening)، خواندن (Reading)، نگارش (Writing) و صحبت کردن (Speaking) به طور جداگانه نمره داده می شود.

نمره کلی شما نیز با مقیاس CEFR هم اعلام می‌شود که بیانگر توانایی کلی شما می‌باشد. نمرات شما حداکثر تا ۶ هفته پس از آزمون PET اعلام خواهد شد و سریعترین راه برای دسترسی به نمرات از طریق وب سایت رسمی دانشگاه کمبریج می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که شما در این آزمون نمره ۱۲۰ تا ۱۳۹ را کسب نمایید به شما مدرک PET تعلق نخواهد گرفت.

 

فرمت آزمون به هر دو صورتی کاغذی و کامپیوتری موجود می‌باشد که در ایران فرمت کاغذی آن در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. زمان مورد نیاز برای کل آزمون در حدود ۱۴۰ دقیقه است و مدرک آن تا پایان عمر معتبر می‌باشد.

آکادمی زبان ELA برای سیستم آموزشی خود با تنها نمایندگی دانشگاه Oxford در ایران همکاری می‌کند و آخرین متد آموزشی دانشگاه Oxford را که کتابهای AMERICAN ENGLISH FILE است را به صورت Original در اختیار زبان آموزان بهترین آموزشگاه زبان در تهران قرار داده است.

ساختار آزمون PET به شکل زیر می‌باشد:

آزمون PET

نمره های دریافتی شما در آزمون PET به شرح زیر خواهد بود:

مقیاس CEFE

نمودار نمره شما در مقیاس CEFR:

بهترین آموزشگاه زبان تهران