آزمون TOEFL iBT (تافل آی بی تی) چیست؟

آزمون TOEFL ( تافل آی بی تی ) میزان توانایی شما را در استفاده و فهم زبان انگلیسی در سطح دانشگاه را می‌سنجد. این آزمون همچنین توانایی شما را در ترکیب مهارت‌های زبان انگلیسی شامل گوش دادن (Listening)، خواندن (Reading)، نگارش (Writing) و صحبت کردن (Speaking) برای انجام کارهای آکادمیک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آزمون TOEFL از طریق رایانه انجام می‌شود و مدت زمان آزمون در مجموع حدودا ۲۵۰ دقیقه می‌باشد. بازه نمره‌دهی آزمون تافل از ۰ تا ۱۲۰ می‌باشد و به هر مهارت به صورت جداگانه از ۰ تا ۳۰ نمره داده می‌شود.

مدرک تافل به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

آموزشگاه زبان در تهرانپارس برگزار کننده دوره‌های آمادگی آزمون TOEFL ، آزمون IELTS و آزمون‌های کمبریج می‌باشد

ترکیب هر ۴ مهارت گوش دادن(Listening)، خواندن (Reading)، نگارش (Writing) و صحبت کردن (Speaking)

در طی آزمون از شما خواسته می‌شود که کارهایی را انجام دهید که برای انجام آن ها لازم است مهارت‌های زیر را به صورت ترکیبی استفاده نمایید:
بخوانید، گوش دهید و سپس به سوالات پاسخ دهید.
گوش دهید و سپس به سوالات پاسخ دهید.
بخوانید، گوش دهید و سپس یک مقاله در پاسخ به سوال بنویسید.

آزمون TOEFL از طریق رایانه انجام می‌شود و مدت زمان آزمون در مجموع حدودا ۲۵۰ دقیقه می‌باشد. بازه نمره‌دهی آزمون تافل از ۰ تا ۱۲۰ می‌باشد و به هر مهارت به صورت جداگانه از ۰ تا ۳۰ نمره داده می‌شود.

مدرک تافل به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

آموزشگاه زبان در تهرانپارس برگزار کننده دوره‌های آمادگی آزمون TOEFL ، آزمون IELTS و آزمون‌های کمبریج می‌باشد

آزمون

مقایسه نمره‌های تافل و آیلتس

سطح نمرات