کلاس زبان آلمانی در آکادمی ELA بر پایه کتاب های starten wir است که سیستم مورد تایید گوته نیز می باشد.کلاس های زبان آلمانی  هم به صورت گروهی ۲ روز در هفته  (مدت کلاس:۱۲۰ دقیقه) و هم به صورت خصوصی با توجه به نیاز شما برگزار می گردند.پس از اتمام کلاس های strarten wir تا پایان سطح B1 شما آماده شروع سطح B2.1 یا متد sicher را خواهید داشت.هدف اصلی کلاس های زبان آلمانی تقویت مکالمه و همچنین آماده سازی دانشجویان برای شرکت در آزمون های رسمی انستیتو گوته تا پایان سطح c1 می باشد.

sicher3
دوره زبان آلمانی