دوره زبان اسپانیایی: کتاب آموزش زبان اسپانیایی Neuvo Prisma با تمرکز بر روی هر چهار مهارت اصلی به طور همزمان، زبان اسپانیایی را به شیوه ای نوین و پویا به شما آموزش می دهد. کلاس های آموزش زبان اسپانیایی به صورت دو روز در هفته برگزار می شوند.مدت زمان هر جلسه اسپانیایی نیز 120 دقیقه است.

Neuvo Prisma A2
دوره زبان اسپانیایی