دوره زبان ترکی استانبولی: کلاس های ترکی استانبولی با دو سیستم متفاوت برای دو هدف مختلف طراحی شده اند: در کلاس های HITIT هدف اصلی آماده سازی دانشجویان برای شرکت در آزمون TOMMER است. این کلاس ها به صورت دو روز در هفته و یا یک روز در هفته برگزار می شوند.در کلاس های istanbul تمرکز و محوریت کلاس تقویت مهارت speaking در کنار سایر مهارت هاست.متد istanbul به افرادی که قصد سفر تفریحی و یا تجاری به کشور ترکیه را دارند پیشنهاد می شود.کلاسهای istanbul نیز هم به صورت دور روز و هم به صورت یک روز در هفته برگزار می شود.

istan
دوره زبان ترکی استانبولی
دوره زبان ترکی استانبولی