دوره زبان ترکی استانبولی

آموزشگاه زبان ela

کلاس های ترکی استانبولی با دو سیستم متفاوت برای دو هدف مختلف طراحی شده اند: در کلاس های HITIT هدف اصلی آماده سازی دانشجویان برای شرکت در آزمون TOMMER است. این کلاس ها به صورت دو روز در هفته و یا یک روز در هفته برگزار می شوند.در کلاس های istanbul تمرکز و محوریت کلاس تقویت مهارت speaking در کنار سایر مهارت هاست.متد istanbul به افرادی که قصد سفر تفریحی و یا تجاری به کشور ترکیه را دارند پیشنهاد می شود.کلاسهای istanbul نیز هم به صورت دور روز و هم به صورت یک روز در هفته برگزار می شود

ترم ها کتاب
A2 - 3 A2 - 2 A2 - 1 A1 - 3 A1 - 2 A1 - 1 hitit 1
B1 - 6 B1 - 5 B1 - 4 B1 - 3 B1 - 2 B1 - 1 hitit 1
C1 - 3 C1 - 2 C1 - 1 B2 - 3 B2 - 2 B2 - 1 hitit 1

ترم ها کتاب
A1 - 2 A1 - 1 Istanbul A1
A2 - 2 A2 - 1 Istanbul A2
B1 - 2 B1 - 1 Istanbul B1
B2 - 2 B2 - 1 Istanbul B2
C1 - 2 C1 - 1 Istanbul C1