دوره زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ela

آموزش زبان فرانسه در آکادمی ela متکی بر کتاب های L'atelier می باشد.متد L'atelier با تمرکز بر هر 4 مهارت،برای افرادی که هدفشان یادگیری این زبان در کنار آمادگی برای شرکت در آزمون DELF می باشد توصیه می شود.آزمون DELF مدرک بین المللی زبان فرانسه تا پایان سطح A2 است که در تمامی کشورها معتبر محسوب می شود.پس از پایان سطح A2 زبان آموزان سطوح بالاتر را با متد L'atelier ادامه می دهند.کتابهای L'atelier نیز بر روی هر 4 مهارت اصلی تمرکز می کنند و با گذراندن این دوره شما آمادگی لازم برای شرکت در سایر آزمون های زبان فرانسه مانند DALF/TEF/TCF را خواهید داشت. مزیت اصلی این کتاب نسبت به بقیه کتاب ها مکالمه محور تر بودن آن است.

ترم کتاب
A1-4 A1-3 A1-2 A1-1 L'atelier A1
A2-4 A2-3 A2-2 A2-1 L'atelier A2
B1-4 B1-3 B1-2 B1-1 L'atelier B1
B2-4 B2-3 B2-2 B2-1 L'atelier B2
C1-4 C1-3 C1-2 C1-1 L'atelier C1