توانایی ذهنی نوجوانان از نگاه روانشناسان، در این رده سنی، برابر با بزرگسالان بوده اما نوجوانان در این سن خواستار کلاس های پر انرژی می باشند. به همین منظور، کتاب های Teen2 Teen از جدیدترین سری کتاب های دانشگاه آکسفورد می باشند برای این گروه سنی در نظر گرفته شده است. نوجوانان پس از گذراندن این دوره توانایی وارد شدن به دوره های بزرگسال را دارا می باشند.

کلاس های کودکان و نوجوانان به صورت دو روز در هفته برگزار می شوند. اساتید این کلاس ها، دوره های تخصصی آموزش به کودکان و نوجوانان را گذرانده اند تا بتوانند بهترین آموزش را با توجه به رده سنی کودکان ارائه دهند. کودکان شما می توانند زبان انگلیسی را در کنار بازی و در کلاس های شاد و پرانرژی یاد بگیرند. همچنین، آکادمی ، با در نظر گرفتن اردوهای علمی، یادگیری زبان انگلیسی را به کلاس ها محدود نکرده است. اردوهای برنامه ریزی شده ELA، به همراه برنامه های آموزشی و تفریحی، انگیزه کودکان و نوجوانان را افزایش می دهد و به آن ها فرصت استفاده از زبان انگلیسی را در محیطی واقعی، مشابه جامعه های انگلیسی زبان می دهد. لازم به ذکر است که کودکان شما پس از گذراندن هر یک از سه دوره ذکر شده،مدرک معتبر از آکادمی ELA دریافت می نمایند.

دوره های نوجوانان (۱۱ تا ۱۶ سال)