آزمون تعیین سطح رایگان

سطح انگلیسی خود را کشف کنید!

این آزمون آنلاین (طراحی شده توسط دانشگاه آکسفورد) سطح مهارت انگلیسی شما را با دقت بالایی تخمین می زند. با بهره گیری از نتیجه آزمون، شما می توانید دوره مناسب سطح خود را برای ادامه فراگیری زبان انگلیسی انتخاب نمایید.

تست چند گزینه ای ما را در عرض چند دقیقه انجام دهید!

این آزمون برای ارزیابی درک شما از گرامر، واژگان و عبارت های انگلیسی طراحی شده است. هر سوال در قالب چند گزینه ای طراحی شده تا در کوتاه ترین زمان تعیین سطح زبان انگلیسی شما انجام شود. در پایان آزمون، به شما تخمینی از سطح فعلی زبان انگلیسی شما داده خواهد شد.